متن صفحه‌ی اصلی

ل

گروه سرمایه گذاری اقتصادی و تحقیقاتی انبوه سازان هشتم در ۲۳ فروردین سال ۱۳۸۶ شمسی به شماره ثبت ۲۹۲۳۲ با تجمیع
بیش از ۱۳۵ شخصیت حقیقی و حقوقی (۲۳ شخصیت حقوقی و ۱۱۲ شخصیت حقیقی) که در زمینه ساخت و ساز و تولید مصالح
ساختمانی فعالیت داشتند تشکیل گردید.
میزان سرمایه ثبتی: مبلغ ۶۰٫۰۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ شصت میلیارد و چهل و چهار میلیون ریال،
منقسم به ۶۰۰,۴۴۰ سهم یکصد هزار ریالی با نام
ظرفیت کاری بالفعل: ۱۶۰ میلیارد تومان در قالب ۱۷۵,۰۰۰ مترمربع
ظرفیت کاری بالقوه: ۴۰۰ میلیارد تومان در قالب ۵۰۰,۰۰۰ مترمربع
نام رسمی: گروه سرمایه گذاری اقتصادی و تحقیقاتی انبوه سازان هشتم
مدیر عامل: مهندس محسن بقراطی